Kwalifikator pomocy publicznej dla miasta Szczecinka

Za pomocą tego narzędzia sprawdzisz:

 

Kwalifikator nie ma zastosowania w przypadku dużych projektów inwestycyjnych, których koszty inwestycyjne przekraczają 50 mln Euro czytaj więcej…

Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Sprawdź czy teren, na którym chcesz zainwestować nie znajduje się w obrębie złóż